Takıntı rahatsızlığı diğer bir ismi Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) tedavisinde Kundalini Yoga Destek Olabilir mi?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kaygı bozukluğunun bir türüdür ve halk arasında takıntı olarak bilinir. Bu takıntılar çeşit çeşittir. Toplumda %37’lik oran ile aşırı titizlik, kirli ve pis yerlerden mikrop bulaşacak korkusu önde gelir. %23 oran ile zarar görme hissi, %10 oran ile aşırı düzen ve simetri takıntısı izler. ‘Hastalık takıntısı’ veya ‘dinsel inanç ve düşünceler ile ilgili takıntı’ gibi geri kalanları da daha düşük oranlarda görülür. Ayrıca, takıntı rahatsızlığına hayvanlar da bile rastlanabilir.

Kadınlar da erkeklerden daha fazla görülmektedir!

Aileden kalıtsal olarak geçebilir veya beyindeki bazı bölgelerin prefrontal korteks, bazal ganglion veya singulat gyrus hasarlarından dolayı olabilir veya streptekok enfeksiyonları ile ilgili hastalık geçirdikten sonra da görülebilir. Psikolojik boyutu da mümkün, bilinç altında temizlenme arınma ile ilgili bir takıntının dışa vurumu da söz konusu olabilir. Erken yaşlar da başlayabilmektedir, 4 yaşında içsel ve dışsal yaşamın ayrımının yapılamaması, kendilik sınırının oluşamaması gibi.

‘Takıntı’ isminden de anlaşılacağı gibi kişinin kendini hiç terk etmeyen düşünceleridir, takıldığı bir duruma karşı bir davranış şekli geliştirir ve bu davranışı yapmaktan kendini alıkoyamaz, aşırı bir şekilde tekrarlar ( sayma, kontrol etme, temizleme vs gibi) ve sonuç olarak kişinin hem kendisinin ve hem de yakın çevresinin günlük yaşamı fazlaca olumsuz etkilenir.

OKB tedavisinde bilişsel terapiler medikal tedavi protokollerine eklenebiliyor. OKB’si olan yetişkinleri tedavi etmek için gevşeme yaratan bilinçli farkındalık (mindfulness) meditasyon ile Kundalini Yoga Meditasyon uygulaması bir klinik denemede karşılaştırılmış.

Frontier Psychiatry’de 2019‘da yayınlanan bilimsel bir makalenin özetinde bu klinik araştırma detayları bulunmaktadır, aşağıda linki verilmiştir.

Bu klinik araştırmada 24 hasta hergün 75 dakika kundalini yoga uygularken, diğer bir 24 hasta gevşeme veren 60 dakikalık meditasyon uygulamış. İki aşamalı yapılmış, toplam 16,5 ay sürmüş.

Sonuçlar karşılaştırıldığında  Kundalini Yoga meditasyonu uygulayan katılımcıların tedavisine Kundalini Yoga desteğinin daha etkili olduğunu gösteren istatistik sonuçlar tespit edilmiş. Önceki araştırmalar, Kundalini Yoga (KY) meditasyonunun OKB’nin şiddetli semptomlarında bir iyileşmeye yol açabileceğini gösterdiği için bu klinik araştırmada daha geniş katılımlı bir deneme ile yapıldığı vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak, bilimsel makalede OKB’nin tedavi protokollerine Kundalini Yoga meditasyonlarının eklenmesinin mümkün olabilirliğinden bahsediliyor ve ileride yapılacak araştırmalar için olumlu bir işaret veriyor.

Kaynak: Front. Psychiatry, 11 November 2019 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00793

Takıntı ve Kundalini Yoga

Yazı dolaşımı