Öykülerle Anlam Arayışı

İki yazar, iki öykü, iki hafta, bir köprü! Raymond Carver’ın bu öyküsünde bir rüyanın içinde gibiyizdir. Öyküde küçük detaylar sembollere benzer, kamerayı tutanın iç dünyasından sırlar verir. Sanki kamera hep dışarıya bakmaktadır, içeriye doğru döndürmeye cesaret için bir dizgine ihtiyaç

Devam