Bir hayaliniz varsa Dragon Dreaming Proje Tasarımı Yöntemi ile hayalinizi gerçeğe dönüştürmeye bir adım atmak istiyorsanız üç günlük atölye çalışmamıza katılabilirsiniz.

DRAGON DREAMİNG PROJE TASARIM YÖNTEMİ

Bir Hayal, bir düşünce tohumu ile doğar ve bağlantılı diğer düşünceler de hayale dahil olmaya başlar. Hayalinizin başka kimlere dokunabileceğini düşünerek hayal çemberinizi belki genişletebilirsiniz, kendi hayaliniz çevrenizdekilerin de hayali olabilir, o zaman sizin hayalinize ortak olmak isteyenlerle bir takım çalışması içinde yürümeniz daha kolay olabilir. Tek başına da yola çıksanız bu yolda size inanarak destek olmak isteyenlerle hedefinizi daha sağlam adımlarla gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda, aslında çoğunlukla hayali gerçekleştirmek kolektif bir çalışmadır.

Hayalin gerçeğe dönüşebilmesinde yapılacakları gözle görünür hale getirmek, aksiyonları gelecekten şimdiki zamana çekerek ‘harekete geçmeye’ sevk etmek ve bu hayale ortak olan herkesin yapılacaklar üstünde mutabık kalmasını sağlamak açısından bir tasarım yöntemi önemlidir. Bunlardan biri Dragon Dreaming Proje Tasarım Aracıdır.

Ekolojinin bilgeliğinden ve doğanın dilini okuyabilen Avusturalya’nın yerli halkı Aborijinlerden esinlenerek oluşturulan proje tasarım aracı sürdürülebilirlik konulu çalışmalarda, çevre-insan-ilişkiler ağının bütünsel bir yaklaşımında stratejik planlama yapmak amaçlı geliştirilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, belli bir amaç için bir araya gelmiş kolektif oluşumlar, iş dünyası veya bireysel girişimler gibi çok farklı platformlarda kullanılabilir.

Dragon Dreaming Proje tasarım aracı Avusturalya’nın Gaia Vakfı kurucularından John Croft’ın önderliğinde geliştirilmiştir. Global Ekoköy Ağlarında, Permakültür Çalıştaylarında kullanılmıştır. Bu tasarım aracının eğitmeni olmak için seminerler verilmektedir, bunlardan biri Almanya’da Sieben Linden ekoköyündedir. Türkiye’de ODTÜ’de 2009 yılında Sürdürülebilirlik Planlama Çalıştayında John Croft konuk edilmiş ve bu yöntem üzerinde giriş niteliğinde birkaç günlük bir eğitim vermiştir. Ayrıca, Brezilya’dan Rusya’ya, Kongo’dan Kanada’ya kadar bu metodoloji üzerinden proje gerçekleştirme uygulamaları olmuştur.

Aborijinlerin toplulukları içinde hayallerini bir hikaye anlatıcısı diliyle birbirlerine anlatmaları ve ‘songlines’ olarak her hayalin toprak parçalarında işaretlenmesi ve bu işaretlerin kutsal sayılması ritüellerinden esinlenerek oluşturulan Dragon Dreaming’in üç ana amacı vardır:

Hayalin, topluma ve Dünya’ya fayda odaklı bir amacı olması, bu ortak hayali paylaşanların kişisel gelişimlerine olanaklar sağlaması ve hayalin kolektif bir çalışma içinde yapılandırılmasıdır.

Bir kişi veya bir ekip olarak hayaliniz varsa öncelikle bu hayalin peşinden gitme arzusunun ne olduğunu derinden hissetmeniz, bu arzu ile neden meşgul olduğunuza cevap verebilmeniz beklenir. Dragon Dreaming Metodunda kalpten hissetme, sessizlik içinde kalma ve grup üyelerini derinden dinleme ile öncelikle hayalin tanımı yapılır. Bu hayalin amacı veya amaçlarının yazıya dökülmesi gerekir.

Daha sonra, hayalin gerçekleştirilmesi sürecinde yapılması gerekenler beyin fırtınası ile ortaya çıkarılır. Önerilenlerin bazıları ‘Hayalinize Ortak Etme’, bazıları ‘Planlama’, bazıları ‘Aksiyon Alma’, bazıları ‘Kutlama’ bölümlerine göre kategorize edilir, bazıları da benzer önerilere girdiği için birleştirilir veya elenir. Herkesin görebileceği büyük bir beyaz tahta veya kağıt üzerinde proje akış diyagramı  ‘Karabirrdt’- ‘örümcek ağı’  olarak oluşturulur. Bu örümcek ağı, bir yol haritasıdır. Grup katılımı ile her yapılacak iş, yol haritasında bir yuvarlak çember ile gösterilir ve öncelik durumlarına göre işler birbirine bağlanır.  İşin yol haritasındaki yeri, dikey düzlemde hayal kurma, planlama, aksiyon alma, kutlama bölümlerinden ilgili olana yerleştirilirken yatay düzlemde de bir mantıkla konumlandırılır. Eğer bir işin içeriğinin tamamlanması grup çalışmasını gerektiriyorsa yol haritasında sol tarafa, bireysel bir çalışma ile tamamlanabiliyorsa sağ tarafa, bir parça bireysel bir parça grup çalışması gerektiriyorsa ortada yer alır.

Yol haritasında çember ile gösterilen işler tamamlandıkça çemberlerin içi doldurulur. Böylece proje sürecinde ne kadarlık yol alındığı görsel olarak da takip edilir.

İşler, başlangıç ve bitiş noktası arasındaki dağıtıldıktan sonra bu işlerin sorumlulukları projeyi gerçekleştirmek isteyenlere dağıtılır. Her bir işin (çemberin) temelde üç farklı sorumluluk pozisyonu olur. Yeşil renkte olanlar asıl bu işi yürütecek olanlardır, kırmızı renkte olanlar daha çok ufak tefek işleri halletmek isteyenler, siyah olanlar gerektiğinde uzmanlığından yararlanarak danışman rolündekiler şeklinde belirlenir. Ayrıca, yapılacak her bir işin finansal ihtiyaçları da bu çalışmanın içinde gözden geçirilir. Bütçe ve finansın nasıl bulanabileceği konularında öneriler bu yöntemin içinde belirtilmiştir.

Dragon Dreaming Proje Tasarım Yöntemi, bir kişinin veya bir grubun hayalini gerçekleştirirken projenin ilerleyen süreçlerinde ekip içinde oluşabilecek çatışma ve anlaşmazlıkların çözümlenmesinde, takım motivasyonun yüksek tutulmasında ‘Kutlama’ adımlarının çok önemli olduğunu dile getirir. Hatta proje zamanın ve bütçesinin %25’nin kutlama bölümüne ayrılmasını tavsiye eder. Projede yer alanlar için projenin hayatlarına bir anlam verdiğinin göstergesi olarak kutlamaların bir değeri vardır.

https://www.dragondreaming.org/ sayfası resmi sitesidir.

Detay bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.