Kundalini Yoga, uyanıklık ve bilinçli olma anlamına gelir. Bizim sınırlı olan bedenimizin ötesindeki sonsuz olana bağlantıyı içerir. İçimizde uyuyan gizli enerjinin açığa çıkmasına aracılık eder. Böylece, kendimizi gördüğümüz aynamızdaki görüntümüzü yeniden inşa eder, kapasitemizin genişliğini bize hatırlatır.

Hormon ve sinir sistemlerini dengeleme potansiyeline sahiptir. Bedenin fiziksel boyutundan enerji boyutuna geçiş kapılarından en önemli olan epifiz ve hipofiz bezlerine olumlu yönde güçlü tesirleri bulunur. Nefes odaklı bir çalışma olup nefesin etrafında bedensel hareketler yer alır. Böylece, nefes alma ve verme kapasitesini derinleştirir. Mantralar olmak üzere nefesin beden üzerindeki titreşimini ses ve müzik yoluyla deneyimlemeyi sağlar. Bütüncül bir çalışmadır. İçinde yoga duruşları, nefes, titreşim, müzik, mudra ve imgeleme birlikteliği vardır. Bu nedenle ‘kendini daha yakından bilme’ arzusunu ve aydınlık bilinç açılımını hızlandırır, hayatta var olma amacımıza doğru yönlendirmeyi kolaylaştırır.

Aynı zamanda, bedene zindelik, güç ve sağlıklı olma hissini verir, kiloyu dengeye getirir.

Günümüz insanın stres ile baş etmek için anti depresanlara başvurduğu bir dönemdeyiz. Halbuki, bu geçici zihin gevşemesi sağlayan ilaçlara başvurmaya gerek kalmadan öncelikle beden üzerinde nefesin dolaşımına kolaylık verecek yöntemleri denemek en akıllıca yol olabilir. Yoganın her çeşidi bu anlamda kişiye özel bir pencere açabilir. Kundalini yoga, hayatın duygusal fırtınalı süreçlerinde yardımcı olan güçlü bir yoga türüdür.
Her öğreti o yolda bir adanmışlık ister, bu çalışmalarda bir anda hayatı değiştiremez ama inanarak disiplinle yaptıkça ve derinleşme sağlandıkça, bedenimizdeki enerji tıkanıkları açıldıkça hayatımızda pozitif yönde değişim tomurcukları kendini göstermeye başlar. Bununla beraber, hastalık durumları olduğunda bu çalışmalar tıbbi müdahelenin yerini alamaz, bir tedavi ihtiyacı gerekiyorsa o tedavi yanında doktor onayı ile bu çalışmalar yapılabilir.