Amaç: Duygusal Denge sağlama ve yoğun stresli günün gerginliğinden arınma için ideal bir çalışmadır.
Oturuş: Bağdaş konumunda oturulur. Omurga diktir. Boyun omurganın bir uzantısı olarak tutulmalıdır. Çene milimetrik ölçüde göğüs kafesine doğru indirilir, başın en sivir noktası gökyüzüne doğru uzuyormuş hissi ile oturulur.
Mudra: Sol el, sol dizin üstünde baş parmak ve işaret parmağı birbirine parmak uçlarından dokundurulur. Sağ el burun deliklerini kapatıp açacak şekilde fonksiyonu bulunacaktır.
Nefes: Sağ el, sağ burun deliğini baş parmakla kapatır, sol burun deliğinden derin nefes alınır. Sol burun deliği serçe parmağı ile kapatılır,sağ burun deliğinden uzunca nefes verilir. Tekrar sağ burun deliği baş parmakla kapatılır, sol burun deliğinden nefes alınır, sol burun deliği kapatılır, sağ burun deliğinden nefis verilir. Bu şekilde devam edilir.
Nefesler uzunca alınır ve uzunca verilir.
Gözler: Gözler kapalı, iki kaşın biraz üst noktasında doğru odaklanır. Çalışma boyunca bu odakta tutulmaya çalışılır.
Kapanış: İki el dizler üstüne getirilir. Gözler kapalıdır. İki burun deliğinden nefes alınır, kök kilidi yapılır. Sonuna kadar nefes alındığında nefes üç dört saniye tutulur ve nefes bırakılırken kök kilidi gevşetilir. Nefes sonuna kadar verilir ve hemen nefes alınmaz (üç dört saniye nefes alınmaz). Bu kısım üç kez tekrarlanır. En son olarak; 5-10 saniye normal nefes içinde kalınarak çalışma sonlandırılır.
Meditasyon süresi: 3 dakika,7 dakika,11 dakika veya 21 dakika olarak yapılabilir. Zorlamadan hangi süre yeterli geliyorsa o süre ile başlanmalıdır.

Pranayam Çalışması

Yazı dolaşımı