DRAGON DREAMING PROJE TASARIM YÖNTEMİ

Bir hayal, bir düşünce tohumu ile doğar ve bağlantılı diğer düşünceler de hayale dahil olmaya başlar. Hayalinizin başka kimlere dokunabileceğini düşünerek hayal çemberinizi belki genişletebilirsiniz, kendi hayaliniz çevrenizdekilerin de hayali olabilir, o zaman hayalinize ortak olmak isteyenlerle bir takım çalışması içinde yürümeniz daha kolay olabilir. Tek başına da yola çıksanız bu yolda size inanarak destek olmak isteyenlerle hedefinizi daha sağlam adımlarla gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda, çoğunlukla hayali gerçekleştirmek aslında kolektif bir çalışmadır.

Fakat, bu kolektif çalışma oluşurken doğru kişileri hayalinize çekebilme kısmı hem kolay hem de zordur. Kolay kısmı; öncelikle hayal sizi peşinden gerçekten sürüklemelidir, kimse arkanızdan gelmek istemese de bu hayalin sonuçlarına inancınızın yüksek olması ister istemez etrafınızda bir etki gücü yaratacaktır. Zordur; başta gerçekleştirme arzusu çok yüksek olsa da zaman içinde sönmeye başlayabilir, hayali canlı tutmak test etmek ile olur, gerçekleştirme adına ne olursa olsun ilk adımı atmadan onun size nasıl cevap verebileceğini bilemezsiniz!

Özetle; birinci  öncelikli konu ciddi bir araştırma yaparak ve yazılı hale getirerek hayalinizi doğru bir şekilde anlatabilmek, ikinci öncelikli olan da hayalinizi canlı tutabilmek için düşünce boyutundan hareket boyutuna indirebilmek, düşünce boyutunda asılı bırakmamak.

Diyelim ki ister büyük ister küçük bir ekip oluştu. Hayalin gerçeğe dönüşebilmesinde yapılacakları gözle görünür hale getirmek, aksiyonları gelecekten şimdiki zamana çekerek ‘harekete geçmeye’ sevk etmek ve bu hayale ortak olan herkesin yapılacaklara mutabık kalmasını sağlamak açısından bir tasarım ve takip yöntemi önemlidir. Bunlardan biri Dragon Dreaming Proje Tasarım Aracıdır.

Metod dört ana grup; Hayal Kurma, Planlama, Uygulama ve Kutlama’dan oluşur ve bu dörtlü aynı zamanda döngüseldir.

Hayalin çıktılarında topluma ve Dünya’ya fayda odaklı bir amacı olması, bu ortak hayali paylaşanların kişisel gelişimlerine olanaklar sağlaması ve hayalin kolektif bir çalışma içinde yapılandırılmasıdır.

Özellikle kurum içinde proje planlarından bahsediyorsak kurumun vizyonuna uyumlu alt hedefleri veya alt hayalleri kurumun ilgili departmanlarındaki ekiplerin her bir üyesinin hayaline geçirebilmek, hayalleri kalplere dokundurabilmek kısmı çok da kolay değildir…Bu noktada, ekipteki her üyenin sesini duymayı istemek ve derin dinleme yapabilmek çoğunlukla atlanıyor gibi… Hikaye anlatıcılığı yöntemi ile çalışanın öz varlığının, gerçekleştirilmek istenen hedef ile ilişkisini kurabilmek kısmı eksik kalmakta. Bu durumlarda çalışan memnuniyetsizliği zaman içinde kendini göstermekte ve yaptığı işin öz varlığına, çevresine ve Dünya’ya nasıl bir katma değeri olduğunu farketmeden veya sorgulamadan işin sadece yapılması gerekliliği ve sonunda performans ödülünün alınabilmesi ihtiyacı gibi daha basit bir çerçeveye indirgenebilmekte. Dragon Dreaming proje metodunda ‘Hayal’ bölümü olabildiğince katılımcıların ‘şu an neden burada olduğunu’ sorgulatan bir yöntem içermekte. Hem kendini ifade etmek için alan açmakta ve hem de bu alanda projenin kendisi ile bağlarını tanımlamasına olanak vermekte.

Dragon Dreaming’in kullandığı metotlarda esinlendiği kaynaklar var. Ekolojinin bilgeliğinden ve doğanın dilini okuyabilen Avusturalya’nın yerli halkı Aborijinlerden ilham alınarak oluşturulan proje tasarım aracı sürdürülebilirlik konulu çalışmalarda, çevre-insan-ilişkiler ağının bütünsel bir yaklaşımında stratejik planlama yapmak amaçlı geliştirilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, belli bir amaç için bir araya gelmiş kolektif oluşumlar, iş dünyası veya bireysel girişimler gibi çok farklı platformlarda kullanılabilir.

Dragon Dreaming Proje tasarım aracı Avusturalya’nın Gaia Vakfı kurucularından John Croft’ın önderliğinde geliştirilmiştir. Global Ekoköy Ağlarında, Permakültür Çalıştaylarında kullanılmıştır. Bu tasarım aracının eğitmeni olmak için seminerler verilmektedir, bunlardan biri Almanya’da Sieben Linden ekoköyündedir. Türkiye’de ODTÜ’de 2009 yılında Sürdürülebilirlik Planlama Çalıştayında John Croft konuk edilmiş ve bu yöntem üzerinde giriş niteliğinde birkaç günlük bir eğitim vermiştir. Ayrıca, Brezilya’dan Rusya’ya, Kongo’dan Kanada’ya kadar bu metodoloji üzerinden proje gerçekleştirme uygulamaları olmuştur.

Hayalin gerçekleştirilmesi sürecinde yapılması gerekenler beyin fırtınası ile ortaya çıkarılır. Önerilenlerin bazıları ‘Hayalinize Ortak Etme’, bazıları ‘Planlama’, bazıları ‘Aksiyon Alma’, bazıları ‘Kutlama’ bölümlerine göre kategoride gruplanır, bazıları da benzer önerilere girdiği için birleştirilir veya elenir. Herkesin görebileceği büyük bir beyaz tahta veya kağıt üzerinde proje akış diyagramı ‘Karabirrdt’- ‘örümcek ağı’ olarak oluşturulur. Bu örümcek ağı, bir yol haritasıdır. Grup katılımı ile her yapılacak iş, yol haritasında bir yuvarlak çember ile gösterilir ve öncelik durumlarına göre işler birbirine bağlanır.

İşler, başlangıç ve bitiş noktası arasındaki dağıtıldıktan sonra bu işlerin sorumlulukları projeyi gerçekleştirmek isteyenlere dağıtılır. Her bir işin (çemberin) temelde üç farklı sorumluluk pozisyonu olur. Yeşil renkte olanlar asıl bu işi yürütecek olanlardır, kırmızı renkte olanlar daha çok ufak tefek işleri halletmek isteyenler, siyah olanlar gerektiğinde uzmanlığından yararlanarak danışman rolündekiler şeklinde belirlenir. Ayrıca, yapılacak her bir işin finansal ihtiyaçları da bu çalışmanın içinde gözden geçirilir. Eğer hayal kişisel bir girişim ise bütçe ve finansın nasıl bulanabileceği konularında öneriler bu yöntemin içinde belirtilmiştir.

Dragon Dreaming Proje Tasarım Yöntemi, bir kişinin veya bir grubun hayalini gerçekleştirirken projenin ilerleyen süreçlerinde ekip içinde oluşabilecek çatışma ve anlaşmazlıkların çözümlenmesinde, takım motivasyonun yüksek tutulmasında ‘Kutlama’ adımlarının çok önemli olduğunu dile getirir. Hatta proje zamanın ve bütçesinin %25’nin kutlama bölümüne ayrılmasını tavsiye eder. Projede yer alanlar için projenin hayatlarına bir anlam verdiğinin göstergesi olarak kutlamaların bir değeri vardır.

Halbuki kurumlarda projenin ‘milestone’ – dönüm noktası diye ifade edilen aşamaları tamamlandığında ve/veya proje nihai amacına ulaştığında çoğunlukla birer günlük grup kutlamaları yapılarak kutlama kısmı gerçekleştirilir, Dragon Dreaming içinde ise kutlamanın daha farklı bir anlamı, bir değeri vardır ve proje süreci boyunca da kutlamanın sürekliliği göz önünde bulundurulur.

https://www.dragondreaming.org/ sayfası resmi sitesidir.

Üç günlük bir atölye sürecinde uygulamalı vaka çalışması üzerinden gerçekleştirilir.

İletişim için: bilgi@hayyal.com

Dragon Dreaming Proje Tasarım Atölyesi

Yazı dolaşımı