İki yazar, iki öykü, iki hafta, bir köprü!

Raymond Carver’ın bu öyküsünde bir rüyanın içinde gibiyizdir. Öyküde küçük detaylar sembollere benzer, kamerayı tutanın iç dünyasından sırlar verir. Sanki kamera hep dışarıya bakmaktadır, içeriye doğru döndürmeye cesaret için bir dizgine ihtiyaç olduğunu düşündürür.

Murat Gülsoy’un bu öyküsü de başka başka bakış açılarıyla görme lezzeti verir, farklı öyküler sanki aynı ortak şeyleri de paylaşıyor gibidir, bunu hatırlatan tekrarlı kalıplarla ve başka süprizli bitişlerle zihne ilginç bir uyanıklık verir.

İki öykü arasında bağ kurmak yaratıcı bir yer, bu yerden sufi bakış açısıyla anlam arayışında iki hikayeye bakarsak nasıl gelişirdi üzerine çeşitlemeler için açılan iki haftalık bu atölye bakış açılarımızı zenginleştirmek amaçlıdır.

Hazret ne anlama gelir? Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de önemli bir tasavvuf terimi halindedir, “varlığın genel mertebeleri” olarak ifade etmiştir. “Hazret” ve “Mertebe” arasındaki bu ilişkide mertebe bulunulan açıya işaret eder. Mertebe ne kadar yükselirse açı da değişir, daha üst ve geniş bir bakış açısına doğru yöneliştir.

“Hazret” ile “Huzur” arasında da bir ilişki vardır. Bakış açısı ne kadar genişler ve mertebe yükselirse önemli gibi görünen sorunlar o genişliğin içinde asıl gerçekliğini gösterir, başka bir görme biçimi gelir, yaratıcı çözüm yolları da belirir ve bu da iç huzura bir yol açar.

Kişinin bakış açısını fiziksel olarak farklı görme biçimleriyle zenginleştirmesi ve de basiretini arttırmak için uyguladığı pratikleri dünyevi ve manevi mertebesinin yükselmesinde yardımcı araçlardır. Bu nedenle, anlam arayışındaki bütün saf çabalar çok değerlidir.

Anlam arayışını birlikte büyütmek için dahil olmak isteyenler kayıt ve program detayları için @hayyalsen DM ile veya bilgi@hayyal.com üzerinden ulaşabilir.

#anlamarayisi #ikiöykü #ikiyazar #birköprü #görmek #bakışaçısı

Öykülerle Anlam Arayışı

Yazı dolaşımı