Sabah nefes ve meditasyonları, 11 gün, 6:30 ile 6:50 arası. (Details are also in English below)

26 Eylül ile 6 Ekim arası her sabah 20 dk ( 9 dakika ön hazırlık + 11 dakika meditasyon )

Zoom- Online

11 gün boyunca sürecek kundalini yoganın arka arkaya kesintisiz sabah meditasyon serisi etkili bir deneyime davet ediyor.

Yeni bir şeye başlarken, bir eyleme geçmeye niyet ederken emeğin boşa gitmemesi ve kalıcı bir değişim elde etmek için Atomik Alışkanlıklar kitabında harika bir upucu var:

“…Güçlü karın kaslarına sahip olmak, daha az kaygılı hissetmek, maaşı ikiye katlamak. Bunda sorun yok. Oradan başlayıp istediğiniz sonuçlardan geriye doğru çalışarak o sonuçlara ulaşabilecek insana ulaşabilirsiniz. Kendinize şunu sorun: ” İstediğim sonucu ne tür bir insan elde edebilir? Nasıl bir insan yeni bir dil öğrenebilir? Nasıl bir insan kitap yazabilir? vs.

Olmak istediğiniz insan türünü anladığınız zaman, arzu ettiğiniz kimliği pekiştirmek için küçük adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Odak noktanız daima belli bir sonuca ulaşmak için DEĞİL, belli bir türde insan olmak olmalıdır. ”

Kitapta geçen bu ifadeler de şu da dikkat çekicidir: ” Kimlik değişimi alışkanlık değişiminin Kuzey Yıldızı’dır.

26 Eylül başlayıp 6 Ekim’e kadar 11 gün sürecek kısa sabah nefes ve sabah meditasyonlarına başlarken Kuzey Yıldızımızı bulmaya niyet edeceğiz, her çalışmanın bir tohumu olursa büyümeye fırsat bulabilir.

Bu çalışmanın tohumu “Kuzey Yıldızı“.

11 gün boyunca kısa ve etkili sabah çalışmaları değişime küçük adımlardır, günlük yaşam içinde niyetinizin titreşimleri olacak.

11 gün boyunca 11 dakika kollar, eller ve sesin dahil olduğu kundalini yoganın bir meditasyonu yapılacak, bu meditasyona girilmeden 9 dakika zaman zaman aynı, zaman zaman farklı nefes teknikleri uygulanacak. İçine kendi kuzey yıldızı olarak kabul ettiğiniz bir niyetinizi koyacaksınız. Bu niyet 11 gün boyunca tekrarlanacak.

Kayıt için DM’den @hayyalsen ,  katkı payı 200 TL.

#sabahmeditasyonları #kuzeyyıldızı #niyetbirtohum #meditasyon #kundalini #yoga #nefes #kaliteliyaşam #uyanıkzihin #atomikalışkanlıklar

— The Details in English —

There is a great tip from the book ‘Atomic Habits’ by James Clear to avoid wasting effort and achieve lasting change when starting something new or intending to take action:

“…Having strong abdomen, feeling less anxious, doubling the salary. That’s okay. You can start there and work backwards from the results you want to reach the person who can achieve those results. Ask yourself: ‘What kind of person can get the result I want? How can a person learn a new language? How can a person write a book? etc.

Once you understand the type of person you want to be, you can start taking small steps to consolidate the identity you desire. Your focus should always be on being a certain type of person, NOT on achieving a certain outcome. ”

These remarks in the book are also noteworthy: “Focusing on the identity change you want to be is the North Star of habit change.”

As we begin the short morning breathing and meditations that will last for 11 days from September 26 to October 6 each day, we will intend to find our North Star, if every action has a seed, it can find an opportunity to grow.

The seed of this practice is to find the “North Star”.

11 days of short and effective morning exercises are small steps for positive change, they will be vibrations of your intention in daily life.

Zoom launches on September 26, from 6:30 to 6:50 a.m. ( Istanbul time) every morning for 11 days.

For registration, direct message (DM) can be reached via @hayyalsen,

the contribution: 200 Turkish Liras.

#morningmeditations #northstar #sowingseed #meditation #kundalini #yoga #breathing #universalife #clearmind #atomichabits

Sabah Meditasyonları – 11 günlük

Yazı dolaşımı