“Kritan Kriya” meditasyonu ve nefes çalışmaları ile “Sabaha Özel Grup Meditasyonu”

— Please scroll down to read the explanation in English

Doğanın ritminde ve sayılarında bu meditasyonu yapmaya niyet ettik. Bunun için “Dua çiçeğini” seçtik. Yaprakları bol olan bu çiçeğin bir yaprağının üzerinde boydan boya kırmızı desen sayısı 14 tane çıktı. Böylece kaç gün yapacağımız belirlendi.

Kundalini yoga meditasyonları etkilidir, hızlı bir pozitif dönüşüm sağlar. Kundalini yoga meditasyonlarının pek çoğunda kol açılarının oluşturduğu geometrik şekiller meydana gelir, bu geometriler Evrende dolaşan enerjinin bedene indirilmesinde katalizör görevi görür.

Günlük olarak sabah uyumlanması,  bedeni açma egzersizleri, nefes çalışması, arkasından meditasyon uygulamasını kapsar.

Sabah meditasyonunda yapacağımız 22 dakikalık Kritan Kriya meditasyonu öfke ve nahoşluk durumlarını dağıtır, şefkat, cömertlik, hoşgörü, ve ruhsal büyümeye destek olur.

Başlama tarihi: 16 Ocak Pazartesi

14 gün boyunca,

Her sabah 6:45, süre:45 dakika

Zoom üzerinden online

Bu meditasyonun bilimsel yönde pozitif etkilerinin gözlemlenmiş olduğu farklı makalelerde belirtilmektedir.

Hafıza kaybını engeller, beyinde hafıza bölümünün güçlenmesini sağlar.

▪ Yaşam enerjisini arttırır

▪ Uyku problemlerine etkilidir, uyku kalitesini arttırır

▪ Pozitif genleri baskın hale getirir

▪Olumsuz genleri çekinik hale getirir

▪ Anksiyete ve depresyona karşı etkilidir

▪ Beyindeki epifiz ve hipofiz bezleri az çalışıyorsa aktive eder, çok çalışıyorsa dengeler, hormon yapısının düzenlenmesinde olumlu etkisi vardır.

▪ Ruhsal ve psikolojik iyi olma halini arttırır

▪ Algılamayı ve zeka yetilerini arttırır

▪ Alzheimer hastalığından korumada pozitif etkileri görülmüştür

▪ Yaşlanmayı geciktirir ( kromozomlardaki telomer kısalma sürecini yavaşlatır, hücre yenilenmesi sağlayan enzimlerin aktivasyonunu destekler )

Kaynak:
https://kundaliniresearchinstitute.org

https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.11_Issue.1_Jan2021/IJHSR35.pdf

 

Kayıt ve bilgi için DM ile @hayyalsen veya bilgi@hayyal.com

Ücret 14 günlük her sabah 45 dakikalık çalışma toplam: 560 TL

#kundalini #yoga #meditasyon #nefes #sabahuygulamaları #günecanlıbaşlamak #nefeslebaşlamak #duaçiçeği #doğanınritmi

In English:

We intended to do this meditation in the rhythm and numbers of nature. For this, we chose the plant called “Prayer flower”. The number of red patterns on a leaf of this flower we chose randomly was 14. Thus, it was determined how many days we would do it.

Kundalini yoga meditations are effective, provide rapid positive transformation. In many of the Kundalini yoga meditations, geometric shapes formed by the arm angles occur, these geometries act as catalysts in downloading the energy circulating in the Universe to the body.

This group working includes daily morning attunement, body opening exercises, breathing exercises, and then meditation practice.

The 22-minute Kritan Kriya meditation we do in the morning meditation dissipates anger and unpleasantness, supports compassion, generosity, tolerance, and spiritual growth.

Start date: Monday, January 16

for 14 days,

Every morning at 6:45, duration: 45 minutes

Online via Zoom

It is stated in different articles that the scientifically positive effects of this meditation have been observed.

▪ Increases life energy

▪ It is effective in sleep problems, improves sleep quality

▪ Makes positive genes dominant

▪ Makes negative genes recessive

▪ Effective against anxiety and depression

▪ It activates the pineal and pituitary glands in the brain if they are working less, balances them if they are working hard, and has a positive effect on the regulation of the hormone structure.

▪ Increases mental and psychological well-being

▪ Increases perception and intelligence abilities

▪ Positive effects have been seen in the prevention of Alzheimer’s disease

▪ Delays aging (slows down the telomere shortening process in chromosomes, supports the activation of enzymes that provide cell regeneration)

Source:
https://kundaliniresearchinstitute.org

https://alzheimersprevention.org/research/kirtan-kriya-yoga-exercise/

https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.11_Issue.1_Jan2021/IJHSR35.pdf

For registration and information DM to @hayyalsen or bilgi@hayyal.com

Fee 14 days 45 minutes of work each morning in total: 560 TL

Sabah Meditasyonları- Doğanın Ritminde

Yazı dolaşımı