(The explanations are also in English below, please scroll down)

“Déjà vu” ve “Vu JàDé” arasındaki fark nedir? İkisinin meditasyonla ne ilgisi var?

“Déjà vu” Fransızca kökenli bu kelime günlük dilimizde de kullanılır. Sanki yaşanan an çoktan yaşanmış gibi, açıklanamaz bir garip aşinalık duygusu taşır. “Ben bunu daha önce yaşamıştım” der ve şaşırırız.

Buna karşılık, “Vu JàDé” ise tersi, tanıdık bir şeyi sanki garip ve bilinmeyenmiş gibi deneyimlemeyi anlatır. Çoğunlukla gittiğimiz bir mekan, günlük kullandığımız bir obje veya hergün yapılan bir alışkanlık veya da tanıdık birinin yüzü olabilir. Aniden farklı bir bakış açısı veya farklı bir duygu ile bildik olanı görmek ve hissetmek anıdır, şaşırırız, o anı yakalamak isteriz, kaçar gider.

” Vu JàDé” anlarını yaşamak ” Déjà vu” anlarına göre daha az sıklıkla mı olur?

Çünkü, beyin tekrarlı yapılanları kalıplaştırır, bu oluşturduğu şablonlar veya modeller üzerinden artık bilir, tekrarı olduğunda her zaman bu kalıpları kullanmayı tercih eder, o yüzden öğrenilmiş olanı silmek veya değiştirmek kolay değildir, oysa o bildik olanın içinde yepyeni bir şeyi görmek durumunda bambaşka bir şey olur, beyinde bildik örüntüyü kıran bir durum oluşur. Yaratıcılığın bu anlarda ortaya çıkması çok mümkündür.

” Vu JàDé” durumu belli bir süre meditasyon çalışmaları sonrası oluşabilir. Meditasyonlar beyinde farklı iletişim ağlarının kurulmasına yardımcıdır, öğrenilmiş olanı farklı görebilmeyi ve istenmeyen alışkanlıkları değiştirmeye destek sağlar.

Bu yardımın olabilmesi için meditasyon tekrarları gerekir. 11 günlük ve 11 dakikalık renklerle ve seslerle çalışacağımız, 9 dakikalık nefes çalışmaları yapacağımız 26 Eylül de başlayacak grup çalışması içinde özel bir deneyime davet ediyor.

Kayıt ve detay bilgi için:https://hayyal.com/sabahmeditasyonu/

Çalışma dili: Türkçe ve (opsiyonel) İngilizce

Aşağıdaki video’da George Carlin’in bir stand-up show’u içinde “vujade” açıklanıyor.

— The details in English–

What is the difference between “Déjà vu” and “Vu JàDé”? What does both of them have to do with meditation?

“Déjà vu” This word of French origin is also used in our daily language. It carries an inexplicable strange sense of familiarity, as if the moment had already happened. We say “I’ve experienced this before” and are surprised.

In contrast, “Vu JàDé”, on the other hand, describes experiencing something familiar as if it were strange and unknown. It can be a place we often go to, an object we use daily, a daily habit, or the face of a familiar person. It is the moment to suddenly see and feel the familiar with a different perspective or a different feeling, we are surprised, we want to catch that moment, it runs away.

Do “Vu JàDé” moments happen less often than “Déjà vu” moments?

Because the brain stereotypes what has been done repeatedly, it now knows through the templates or models it has created, it always prefers to use these patterns when it is repeated, so it is not easy to erase or change what has been learned, whereas you see something completely new in that acquaintance, it is something else. A situation occurs in the brain that disrupts the familiar order. It is in these moments that creativity is very likely to emerge.

The “Vu JàDé” state can occur after a certain period of meditation. Meditations help to establish different communication networks in the brain, provide support to see what has been learned differently and to change unwanted habits.

Repetitions of meditation are required for this help to occur. It invites you to a special experience in the group work that will start on September 26, where we will work with colors and sounds for 11 days and 11 minutes, and plus 9 minutes of breathing exercises.

Details in the link: https://hayyal.com/sabahmeditasyonu/

The video below describes “vujade” in a stand-up show by George Carlin.

#meditasyon #unlearning #brainnetwork #kaliteliyaşam #nefes #kundalini #breath
#déjàvu #vujàdé #creativity #yaratıcılık

Déjà vu, Vu JàDé

Yazı dolaşımı