Sesin Gizemi

the English explanations is found under the Turkish explanations

İki günlük “kendini dinleme saatleri” grup çalışması, online. Sesin gizemini yaşayarak kendine bir adım atmak mümkün.

Uzun yıllardır yoga ve meditasyon çalışmaları içinde olan bir eğitmen olarak geldiğim nokta şu: Sesin mucizesi.

Danışanlarımla özel birebir çalışma yapıyorsak Kundalini yoga çalışmalarımın büyük bir kısmını sese ayırıyorum, bu seanslar  içinde olan kişi mucizevi bir şekilde kendinin hiç tanımadığı, gölgede kalmış bir yanını keşfediyor. Tıpkı kişinin kendisini aynada görebilmesi ve yıllardır aşina olduğu çehresinde yeni bir şeyi farketmesi gibi oluyor. Farkettiği şeyle karşılaştığında yalnız olmadığını bilerek ve destek aldığı kişiye güvenerek ilerlemesi önemli, yoksa panik olma durumu da oluşabilir.

Bu çalışmalar psikoterapi uygulamaları değildir, ancak içinde şifalanmaya neden olan binlerce yılın öğretileri ve teknikleri ve bilgeliği yatar, kendini tanımaya ve geliştirmeye arzulu olanın kendi merakıyla açacağı yollardır.

Belli bir süre çalıştığım yoga öğrencilerimle yaptığım grup çalışmalarında gördüğüm ise rüyalarının daha sembolik ve daha net mesaj verir bir anlatıma girmesi, değişim için cesaretin gelmesi ve çoktan atması ve bırakması gereken şeyleri kolaylıkla bırakması veya bırakamıyorsa ilahi kılıcın devreye girerek çözülmeye, dağılmaya ve kopmaya doğru götürecek şekilde olayların tezahür etmesidir.

Grup çalışmalarında kök sesleri ve ilahi olana bağlı sözleri, mantraları çokça kullanırız.

18 ve 19 Temmuz Pazartesi / Salı her biri bir saat elli dakikalık çalışmalarda sesin neden önemli olduğuna dair en güzel bilgeliği ile sufi anlatımlarından vererek içinde de meditasyonlara geniş yer ayırarak ve deneyimleyerek gerçekleştireceğiz.

Kayıt ve soru için @hayyalsen DM’den başvurabilirsiniz. Zoom üzerinden olacak.

Çalışma süresi: 20:30 – 22:20 arası. 22:20 ile 22:30 geri bildirim bölümü.

İki günlük grup çalışması standard katkı : 340 TL, bütçesel kısıt olursa indirimli katkı: 250 TL  ile 300 TL arasında/ minimum 5 kişi ile grup çalışması açılır ve max 10 kişi ile sınırlıdır.

Ek Bilgi:  Mantranın gücü ve ses bilimi detayını okuyabilirsiniz:   Mantranın Gücü ve Ses Bilimi

—  The details in English —-

Two-day “self-listening hours” group work, online. It is possible to take a step towards yourself by experiencing the mystery of sound.

As an instructor who has been involved in yoga and meditation studies for many years, the point I have reached is this: The miracle of sound.

If we do a private one-on-one session with the participant, I devote most of my Kundalini yoga practice to vocalizing according to the participant’s need, and the person who attends these sessions miraculously discovers an unknown side of herself/himself that has been overshadowed. It is like being able to see oneself in the mirror for years and years but suddenly noticing something new in the face. It is important to know that s/he is not alone when faced with what s/he notices and to move forward by trusting the yoga instructor s/he receives support from, otherwise panic may occur.

These studies are not psychotherapy practices, but within them lie the teachings and techniques and wisdom of thousands of years that lead to healing, paths that those who desire to know and improve themselves will open out of their own curiosity.

What I see in the group work I have done with my yoga students, with whom I have worked for a while, is that their dreams are more symbolic and give a clearer message, the courage for change should come, and they can easily let go of the things they should have already thrown, or if they cannot let go, the divine sword will come into play and will force their clings to shatter with the manifestation of events.

In group work, we normally use root sounds and divine words and mantras a lot.

On Monday / Tuesday, July 18 and 19, we will perform the exercises of one hour and fifty minutes each, giving the most beautiful wisdom about why sound is important, by giving a large place to meditations and experiencing them.

You can contact @hayyalsen DM for registration and questions. It will be via Zoom.

Session duration: from 20:30 to 22:20, 22:20 to 22:30 feedback section. (Istanbul time)

Two-day group work standard contribution 340 TL, discounted contribution if budgetary constraints between 300 TL and 250 TL / group work is opened with a minimum of 5 people and limited to a maximum of 10 people.

#sesingizemi #soundmeditations #breath #groupwork #thehiddeninsound #kundalini #yoga #mantra

Kendini Dinleme Saatleri- Grup Çalışması

Yazı dolaşımı