Eylül ayını meditasyon serisi ile açıyoruz.

( Please scroll down to see the explanations in English)

İçerik:

* Dört hafta boyunca şekillerin ve biçimlerin bizde yarattığı etkiyi sesin içinde deneyimleyeceğiz. Karın, göğüs kafesi ve kafa içindeki titreşimlerini doğadan ilham alarak tanımlayacağız.

* Her hafta farklı Kundalini yoga meditasyonları ile zihnin akışını izleyeceğiz. Kundalini yoganın zihne ve sinir sistemine olumlu yönde güçlü etkisi vardır.

* Gökyüzünde akıp giden ve farklı şekillere giren bazı bulutların isimlerini öğrenerek   ressamların bulut resimleri ve gerçek bulut görsellerini karşılaştıracağız, bulut meditasyonu yapacağız.

Amaç: 

“Doğayı öğren, doğayı sev, doğaya yakın ol. Seni asla yarı yolda bırakmaz.” 

Mimar Frank Lloyd Wright öğrencilerine bu sözlerle doğayı tavsiye ederdi. Nitekim New York Solomon R. Guggenheim Müzesi’nin tasarımında doğanın kıvrımlarını yaratıcı ve işlevsel olarak kullandığını görüyoruz. 

Dört haftalık bu çalışma, doğanın oluşumlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak, dış dünyanın formlar ve şekiller aracılığıyla iç dünyamız üzerindeki etkisinin daha fazla farkına varmak, sesimizi kullanarak enerjimizi yönlendirmek ve kendimizi geliştirmek için interaktif uygulamaları içermektedir. neyin güzel olduğunu görmek için iç dünyamızı davet edin.

11 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında her Pazar 20:30 – 22:00 saatleri arasında Zoom üzerinde olacaktır.

Kayıt ve sorularınız için direkt mesaj atabilirsiniz. @hayyalsen

Ücret : Dört hafta 400 TL.

Eğitim dili Türkçe, ek olarak İngilizce de olabilir.

Ayrıca, bu çalışmayla beraber 15 Eylül de başlayacak yoga çalışmasına ( https://hayyal.com/esneklik-eylul-22/ ) dahil olanlara toplam 600 TL (ikinci eğitimde %50 indirim) uygulanır.

Solfeggio frekanslarıyla düzenlenmiş zihne rahatlık veren meditasyon müziğini dinleyebilirsiniz:

https://soundcloud.com/dafraser-958541843/417hz-desert-sojourn

#doğa #meditasyon #sesingizemi #geometri #kundaliniyoga

In English

* For four weeks, we will experience the effects of shapes and forms on us, inspired by nature and also using special sounds § kundalini yoga mantras, and try to identify vibrations in the abdomen, rib cage and head.

* We will follow the flow of the mind with different Kundalini yoga meditations every week. Kundalini yoga has a powerful positive effect on the mind and nervous system.

* By learning the names of some clouds flowing in the sky and taking different shapes, we will compare painters’ cloud paintings and real cloud images, and we will do cloud meditation.

The purpose:

“Learn nature, love nature, be close to nature. It will never let you down.”

Architect Frank Lloyd Wright advised nature to his students with these words. As a matter of fact, we see in one of his works that the Solomon R. Guggenheim Museum in New York uses the curves of nature creatively and functionally in its design.

This four-week study is an interactive style to gain a different perspective on the formations of nature, to become more aware of the impact of the outer world on our inner world through forms and shapes, and to direct our energies by using our voice and finally, to invite our inner world to see what is beautiful via nature.

It will be on Zoom every Sunday from September 11 to October 2 from 20:30 to 22:00 ( Turkey time)

The language of this program is both English and Turkish.

You can send a direct message for registration and questions. instagram @hayyalsen

Fee: 400 TL for four weeks.

In addition, a total of 600 TL (50% discount in the second training) is applied to those who participate in the yoga practice ( https://hayyal.com/esneklik-eylul-22/ ) , which will start on September 15 with this practice.

You can listen to soothing meditation music arranged with Solfeggio frequencies:

#nature #meditation #themysteryofsound #geometry #kundaliniyoga

 

Meditasyonlar- Şekil ve Formlar

Yazı dolaşımı